Author: Hải Yến

Đôi khi là kẻ khờ mộng mơ. Về cơ bản thì suy nghĩ tích cực và sống giản đơn.