Không Phải Muối Nào Cũng Như Nhau

Phần lớn người Mỹ không biết rằng họ đã ăn khá nhiều muối công nghiệp chất lượng kém “nhờ” đồ ăn vặt, chế biến sẵn, đồ ăn nhanh và nhà hàng. Những sản phẩm trên đã dùng muối tinh chế, hay còn có thể được gọi là “đường trắng trong thế giới muối”. Phần lớn … Continue reading Không Phải Muối Nào Cũng Như Nhau