Khóa Học Nấu Ăn Thực Dưỡng 2018

Khóa học trước nay chỉ có 2 buổi lý thuyết và thực hành món Á, nay có điều kiện, BTD Lành mở rộng khóa học lên thành 4 buổi với lượng món ăn hướng dẫn đa dạng phong phú hơn. Thời gian học thuận lợi cho bạn vì chỉ có vào cuối tuần. Tuy nhiên … Continue reading Khóa Học Nấu Ăn Thực Dưỡng 2018