Nhai, nhai nữa, nhai mãi…

“Tự nhiên sẽ trừng phạt ai không NHAI” – Horace Fletcher (Nature will castigate those who don’t masticate) Vì sao bạn nên nhai kĩ? 1. Nhai làm phân hoá thức ăn: Các đồ ăn cứng sẽ bị vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ nhất. Không ai có thể ăn vội vã và nuốt các … Continue reading Nhai, nhai nữa, nhai mãi…