Nhịn Ăn Chữa Bệnh Kiểu Thực Dưỡng

Có nhiều kiểu nhịn ăn chữa bệnh. Để nhịn ăn “hoàn chỉnh” bạn có thể cần hướng dẫn từ người có kinh nghiệm, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Có thể người khỏe mạnh sẽ nhịn ăn hoàn chỉnh để thanh lọc cơ thể. Nhưng việc này sẽ ảnh hưởng ra sao đến cân bằng … Continue reading Nhịn Ăn Chữa Bệnh Kiểu Thực Dưỡng