Nhìn Mặt Bắt Hình Dong (p1)

Người ta thường nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tuy nhiên dù thế nào vẫn có những quy tắc nhận biết theo nguyên lý âm dương. Bộ môn Face reading – Diện chẩn này đi sâu vào rất phức tạp, tuy nhiên bài dịch này của Huy Phạm sẽ cho chúng ta biết … Continue reading Nhìn Mặt Bắt Hình Dong (p1)