Nước Ép Hay Sinh Tố?

Đây là một câu hỏi  thường gặp, uống nước ép rau/trái cây hay sinh tố thì tốt hơn?  Nước trái cây và smoothies cả hai đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ chương trình chăm sóc sức khỏe nào. Chúng tôi tin rằng cả hai, ép và sinh tố rất có lợi, nhưng … Continue reading Nước Ép Hay Sinh Tố?