Âm Dương Giải Ảo (P1)

Mình luôn có một khát khao mỗi khi thức dậy là ngày hôm nay phải biết được cái gì mới hơn hôm qua, tuy có thể quên mất cái gì đã biết từ hôm trước 🙂 Học về Âm Dương, tức là lấy cái hữu hạn của con người hiểu về cái vô hạn của … Continue reading Âm Dương Giải Ảo (P1)