Âm Dương, Khoa Học và Ung Thư trong Thực Dưỡng

Bài viết này tập trung vào khả năng có sự đối thoại giữa nguyên lý thống nhất âm-dương của thực dưỡng và phương pháp khoa học hiện đại, và vào cái mà chúng ta có thể học được từ các dữ liệu khoa học khi xét tới vấn đề gần đây diễn ra với nhiều … Continue reading Âm Dương, Khoa Học và Ung Thư trong Thực Dưỡng