“Số 7” Quá Tuyệt Vời Nên Người Phương Tây… Không Ăn

Trích đăng Bài Phỏng Vấn của nhà báo Nguyễn Đăng Khoa trên báo Tuổi Trẻ & Đời Sống (1/2016) Trong nhiều giờ trò chuyện với nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng, chúng tôi nhận thấy ông đọc rất nhiều sách thực dưỡng và dao du rất rộng với giới thực dưỡng phương Tây. Vì vậy, … Continue reading “Số 7” Quá Tuyệt Vời Nên Người Phương Tây… Không Ăn