Tác Hại Của Món Thạch Jell-O (Gelatin)

Gần đây, tôi đã có những cảm nhận mạnh mẽ về mùi vị khi ăn kẹo Jell-O, mặc dù đây là loại thực phẩm mà tôi đã lãng quên và không ăn nó trong hơn bốn mươi năm qua. Những cảm giác mà tôi nhận được từ khi ăn Jell-O tăng lên từ sâu bên … Continue reading Tác Hại Của Món Thạch Jell-O (Gelatin)