Uống Bao Nhiêu Nước Là Đủ ?

Khi tìm hiểu về Thực dưỡng, mọi người thường bất ngờ và đặt dấu hỏi to tướng vì tôn chỉ hơi PHẢN KHOA HỌC là Uống ít nước. Thật ra đây không phải là một sự hành xác khi ép mình phải nhịn khát quá độ. Đây đơn giản chỉ là một tiêu chí để … Continue reading Uống Bao Nhiêu Nước Là Đủ ?