Cách Nấu Cơm Gạo Lứt Ngon Dễ Dàng

Nhiều người thường ám thị ăn gạo lứt với bệnh tật. Có những bí ẩn thêu dệt xung quanh hạt gạo: phải nhai đủ 100 lần không mở miệng, phải nấu nồi đất, phải ngâm gạo 24 tiếng…Người bình thường không biết nghe đến đó là viện cớ  “làm biếng ” và từ chối 1 … Continue reading Cách Nấu Cơm Gạo Lứt Ngon Dễ Dàng