Diễn viên chính:
– Kiều mạch (tam giác mạch) Creamy Buckwheat Bob’s Red Mill
– Hạt hạnh nhân
– Quế bột
– Mè rang

Keep your hunger at bay

Anh Yu

Giúp bạn tự do sức khoẻ ngay từ nhà bếp. Hướng dẫn nhiếp ảnh sống ảo tại Anhyu.com | Đặt mua sách COOKBOX

- Facebook - Pinterest - YouTube