Kê Xào Củ Cải Đỏ

Mưa, mưa và mưa…và nắng, rồi lại mưa. Sau cơn mưa trời lại bão. Hôm qua lâu rồi mới “được” sổ mũi (nhiều). Nếu như kiếp trc là tui đã sốt và viêm họng rồi. Tận dụng các vũ khí trong tay như kiều mạch, bột sắn dây, mơ muối, lò nướng, nắng, ăn ít..để … Continue reading Kê Xào Củ Cải Đỏ