Chào mừng bạn đã đến với thế giới ẩm thực tự nhiên và chỉ tự nhiên! Ăn có ý thức. Nấu có trách nhiệm ™ :)

Bài viết mới

Cách Diện Chẩn Sơ Bộ Một Con Người Theo Thực Dưỡng

Điều cốt lõi của phương pháp Thực Dưỡng là có khả năng sống phù hợp trật tự thiên nhiên. Muốn biết người ta có đủ khả năng giữ đúng theo phương pháp Thực Dưỡng hay không, có thể xem những dấu hiệu bộc lộ trên hình tướng và thói quen đang có.