Chào mừng bạn đã đến với thế giới ẩm thực tự nhiên và chỉ tự nhiên! Ăn có ý thức. Nấu có trách nhiệm ™ :)

Bài viết mới

Người Nổi Tiếng Ăn Kiêng Thực Dưỡng : John Lennon & Yoko Ono

“We’ve got this gift of love, but love is like a precious plant. You can’t just accept it and leave it in the cupboard or just think it’s going to get on by itself. You’ve got to keep on watering it. You’ve got to really look after it and nurture it.” – John Lennon From: […]