Từ khóa : "bánh mì"

  • Hamburger Thực Dưỡng

    • 06/12/2012

    Nói đến Hamburger là nói đến 1 nền văn hoá fast food (hay fat food nhỉ) của nước Mỹ. Không thể phủ nhận là nó rất...