Từ khóa : "bột gặp lứt"

  • Bánh Cuốn Gạo Lứt

    • 22/02/2014

    ** Món Ăn Thưởng Thức ** Bánh cuốn là loại bánh làm từ bột gạo hấp tráng mỏng, để ăn khi còn ướt, bên trong cuốn...