Từ khóa : "bột gặp lứt"

  • Bánh Cuốn Gạo Lứt

    • 4 giờ trước

    ** Món Ăn Thưởng Thức ** Bánh cuốn là loại bánh làm từ bột gạo hấp tráng mỏng, để ăn khi còn ướt, bên trong cuốn...