Từ khóa : "chế độ ăn"

 • Giã Từ Táo Bón

  • 27/12/2017

  Táo bón xảy ra khi ta đi tiêu không thường xuyên, phân rắn cứng hoặc rặn nhiều trong lúc đi tiêu. Có nhiều nguyên...

 • 1 Đất Nước Không Fast Foods

  • 09/12/2013

  [dropcap style=”font-size: 60px; color: #9b9b9b;”] H [/dropcap]ình ảnh vui vẻ của McDonald và biểu tượng...

 • Thế Giới Ăn Gì?

  • 24/09/2013

  Trong một thế giới ngày càng nhỏ và toàn cầu hóa hơn, những khác biệt về kinh tế xã hội không nhỏ hơn chút nào. Đầu...