Từ khóa : "củ mài"

  • Súp Sủi Cảo Củ Mài

    • 1 giờ trước

    Nối típ món bánh mì với củ mài, chúng mình có thể làm 1 món nước. Cái gì có thể làm từ bột mì thì cũng có thể làm...

  • Bánh Mì Củ Mài

    • 09/03/2013

    Không có bột mì nguyên cám ? không có men nở? không có nhiều thời gian? Mà thích ăn bánh mì?  Không sao. Nếu có củ...