Từ khóa : "đinh hương"

  • Bò Kho Không Có Bò

    • 22/07/2013

    Nghe đồn làm bò kho, bún bò Huế, bún ghiu để cho có màu đẹp người ta hay dùng màu điều. Loại  “thuốc...

  • Củ Sen Hầm Đậu Đỏ

    • 21/02/2013

    Nghe tên món ăn là thấy bổ ngang bổ ngửa roài chứ chưa nói là ăn. Cá nhân mình rất ưa chuộng những món ăn với đậu,...