Từ khóa : "khoa học nấu ăn"

  • 3 Cách Truyền Nhiệt Trong Nấu Ăn

    • 02/11/2012

    Nhiệt là nguồn năng lượng cơ bản làm biến đổi thức ăn, nhưng nó hoạt động theo những cách khác thường đáng kể...

  • Thần Tượng Của Tôi

    • 11/10/2012

    Ai chẳng có thần tượng đúng ko? Mỗi giai đoạn trong đời mình lại có những thần tượng khác nhau. Ngày xưa, một thời...