Từ khóa : "kombu"

  • Giã Từ Táo Bón

    • 27/12/2017

    Táo bón xảy ra khi ta đi tiêu không thường xuyên, phân rắn cứng hoặc rặn nhiều trong lúc đi tiêu. Có nhiều nguyên...

  • Đậu Phụ Sốt Gấc

    • 08/07/2012

    Gấc đang vào mùa thì phải, ở chợ rất nhiều và ngon. Ăn sống, nấu xôi,hấp cơm hay làm cái giống gì cho Gấc vào cũng...