Từ khóa : "low carbs"

  • Giã Từ Nỗi Buồn

    • 03/10/2014

    Aldous Huxley trong cuốn tiểu thuyết của mình năm 1932, Brave New World, và George Orwell trong cuốn sách kinh điển...

  • Cái Chết Trắng

    • 12/11/2013

    Có 1 câu ngạn ngữ của phương Tây là: “THE WHITER THE BREAD, THE SOONER YOU’RE DEAD!” (Bánh mì càng...