Author: Huy Phạm

Sinh viên đang sống và học tập tại Pháp, đồng thời đang ngâm cứu và thực hành Macrobiotic. Sở thích và đam mê ngồi uống trà đàm đạo (với các cụ) + chém gió (với các bạn trẻ) về Thực dưỡng và nhiều điều thú vị khác...