Có Nên Tin Tưởng Tuyệt Đối Vào Các Nhà Khoa Học?

Vào đầu thập niên 1950 các nhà khoa học bảo rằng : 1) Gạo trắng tốt hơn gạo lứt vì dễ tiêu hoá, không có chất xơ khó tiêu và chất xơ là vô tích s...