Ăn Chay Có Thiếu Protein Không?

Ủy ban Dinh dưỡng của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các nhà khoa học từ Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng con người và Trường Y tế tại Đại học Tuft...