Chẩn Đoán: Đông Y vs Tây Y

Tôi e rằng các bạn sẽ hiểu nhầm từ “chẩn đoán” đôi chút đấy. Tôi không chẩn đoán theo cách mà các bác sĩ y khoa hiện đại vẫn làm đâu. Trên t...