Những Sai Lầm Thường Gặp Khi Bắt Đầu Thực Dưỡng

THỪA/THIẾU GIA VỊ : Những người mới thực hành thực dưỡng thường lạm dụng những gia vị mặn như miso, nước tương, muối biển, mơ muố...