Vì Sao Không Nên Cắt Amidan & Hạch Thần Kinh Giao Cảm?

  Về việc cắt Amidan Rất nhiều người thường hay bị Viêm họng, thực tế người Thực Dưỡng ít khi bị Viêm họng, cũng ít khi bị cảm. Tuy nhiê...