Đi Tìm Bánh Mì Lứt

Bánh mì được dùng từ lâu như lương thực chính ở các nước phương Tây. Hồi xưa bột mì xay tới đâu làm tới đó, khỏi phải thêm này bớt kia để bảo quản...