Kinh Nghiệm Chữa Răng Miệng Với Trà Già

Cách đây 2 tháng chơi ngu nhai mía khí thế khi răng khôn đang lên. Không biết thế nào mà răng số 7 lung lay quay cuồng, sốt rên hừ hự. Thử đến bện...