Không Phải Muối Nào Cũng Như Nhau

Phần lớn người Mỹ không biết rằng họ đã ăn khá nhiều muối công nghiệp chất lượng kém “nhờ” đồ ăn vặt, chế biến sẵn, đồ ăn nhanh và nhà hàng. Những...