Âm Dương Giải Ảo (P3): Hình & Khí

Âm dương giống như một cô gái đẹp mà bất cứ kẻ nào đã chạm đến thì dường như rơi vào mê ảo mà chả bao giờ thoát nổi, như trong một ma trận mà khôn...