Tâm Lý Học Của Việc Ăn Thịt

Lược dịch từ “Why we love dogs, eat pigs, and wear cows”  Melanie Joy,Ph.D. Khi bạn ngồi xuống để ăn thịt bò, bạn...