Lối Thoát Cho Bệnh Ung Thư (p1)

Người ta thường nói căn bệnh ung thư là "quái ác". Theo mình, nếu chúng ta (hoặc cha mẹ ta) không "ác" với cơ thể mình thì các tế bào ko có lý do gì đ...