Vì Sao Đường Gây Nghiện?

http://youtu.be/lEXBxijQREo [Tóm tắt] Sự cám dỗ của đường Đường là từ thông dụng dùng để chỉ