Cách Nấu Trà Bình Minh Thực Dưỡng Ohsawa

Giới thiệu - giải thích tên gọi Gọi là Trà Bình Minh (Morning Tea) vì nó là thực phẩm đầu tiên bạn nên đưa vào dạ dày mỗi buổi sáng. Uống...