Cách Nấu Trà Bình Minh Thực Dưỡng Ohsawa

Gọi là Trà Bình Minh (Morning Tea) vì nó là thực phẩm đầu tiên bạn nên đưa vào dạ dày mỗi buổi sáng. Uống món trà xong thì đợi khoảng 20-30 phút t...