Gỏi Bì Cuốn Rau Thơm (Summer Rolls)

*** Món Ăn Thưởng Thức *** Việt Nam có nhiều thể loại CUỐN bằng bột gạo như gỏi cuốn, bì cuốn, bò bía, cuố...