Kê Xào Củ Cải Đỏ

Mưa, mưa và mưa...và nắng, rồi lại mưa. Sau cơn mưa trời lại bão. Hôm qua lâu rồi mới "được" sổ mũi (nhiều). Nếu như kiếp trc là tui đã sốt và viê...