Kê Xào Ngũ Sắc

** Món Ăn Hàng Ngày ** Sau khi làm xong món này, thấy màu mè thật, đếm lại thấy có 5 màu, số đẹp nên đặt t...