Súp Hành Tây Kiểu Pháp

Ngoài các món ăn Việt Nam đầy ắp trên Bếp Thực Dưỡng, mình cũng tranh thủ làm thêm một số món Âu CHAY, phiên bản thực dưỡng để các bạn ăn chơi giả...