Súp Miso Bắp

Tình hình là sau khi xem drama Osen của Nhật mình bị ghiền món này. Tuy đây là món vỡ lòng của nhà bếp thực dưỡng nhưng mình cũng ít khi nấu soup ...