Táo Nấu Sắn Dây Thanh Mát

**Món Ăn Hàng Ngày** "An apple a day keeps the doctor away." Chắc ai cũng biết câu này từ thuở mới họ...