Koji: Linh Hồn Của Các Món Ăn Thực Dưỡng

Vì sao cần có Koji? Koji hay hay các chủng nấm mốc fungi có mặt trên đời là để phân giải các chất hữu cơ. Nếu không có c...