Lựa Chọn Thực Phẩm Theo Nguyên Lý Âm Dương

Như các bạn đã biết, Thực Dưỡng (hay còn gọi là phương pháp Ohsawa) là cách ăn uống phù hợp với quy luật của tự nhiên, tức là sử dụng các nguyên l...