Mì Soba & Súp Miso

*** Món Ăn Thưởng Thức *** Kiều mạch là hạt đại diện cho hành Thủy, tương ứng với thận. Điều này có n...