Từ khóa : "Modernist Cuisine"

  • 3 Cách Truyền Nhiệt Trong Nấu Ăn

    • 02/11/2012

    Nhiệt là nguồn năng lượng cơ bản làm biến đổi thức ăn, nhưng nó hoạt động theo những cách khác thường đáng kể...