Tai, mắt, mũi có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của một người tương đối chính xác, đặc biệt là mắt và những vùng xung quanh.

http://issuu.com/vuniaty/docs/nhin_mat_bat_hinh_dong_-_tai_mat_mu

Dịch và tổng hợp bởi Huy Phạm

Xem phần trước

Huy Phạm

Sinh viên đang sống và học tập tại Pháp, đồng thời đang ngâm cứu và thực hành Macrobiotic. Sở thích và đam mê ngồi uống trà đàm đạo (với các cụ) + chém gió (với các bạn trẻ) về Thực dưỡng và nhiều điều thú vị khác...

- Facebook